Valettu rakenne eristää ääntä

Valtaosa nykyisin rakennettavista pientaloista nousee alueille, joilla on jo tiivistä asutusta, vilkasta liikennettä ja kenties lentomelua. Tämä nostaa ääneneristävyyteen kohdistuvia vaatimuksia. Onneksi vaatimukset on helppo täyttää, pitää vain muistaa, että ääni kulkee sieltä mistä ilmakin. Rakenteissa tulee siis pyrkiä tiiviyteen ja massiivisuuteen. Betonitalo on ideaalinen ääneneristyksen suhteen, sillä paikallavalettu betoni muodostaa saumattoman, kiinteäaineisen kuoren kodin ympärille. Ja haluttaessa myös eri kerrosten tai huoneiden ympärille; osa häiritsevistä äänilähteistähän on kodin sisäisiä. Esimerkiksi kotiteatterit ovat yleistyviä varustuksia, joita ei useinkaan kyetä käyttämään ideansa mukaisella tavalla huonon ääneneristyksen vuoksi.

talon-olemus2